Please use this tool
on desktop screen

AVGTOOL

voor de serieuze
game developers

AVGtool.org (Conceptnaam: GDPR Pitstop) is ontwikkeld voor en in co-creatie met de Nederlandse game industrie. Een AVG quick- en deepscan waarbij een juridische indicatie wordt afgegeven hoe het project, bijvoorbeeld een serious game, ervoor staat.

Verdieping in een AVG thema?

Uit onderzoek kwam naar voren dat een duidelijke onderscheiding van AVG gerelateerde thema's beter werkt voor de industrie. Onderstaande lijst aan thema's zijn gedefinieerd:

  1. Noodzaak
  2. Toestemming
  3. Rechten datasubject
  4. Beveiliging en opslag


Ook wij hebben nagedacht over het gebruik van data en dat heeft geresulteerd in een oplossing zonder opslag van data, alleen lokaal bij de gebruiker zelf.

Begin met de quickscan

Met 7 AVG/GDPR gerelateerde vragen krijg je een eerste inzicht in de status van jouw data gedreven serieuze game ten opzichte van de AVG/GDPR-wetgeving.